ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

"ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΥΔΟΚΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ  ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΥΔΟΚΙΑ -ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 (6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310226642 6937292011
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!