ΔΙΚΗΓΟΡΙΚO ΓΡΑΦΕΙO ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟI ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

"ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΘΕΑ"

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
 • ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
 • ΑΓΩΓΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
 • ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΘΕΑ

ΠΙΣΚΟΠΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΘΕΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

2281083540
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!