ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Generic filters
Exact matches only

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλεκτρονικός Κατάλογος - Greekonline.gr - Logo
Generic filters
Exact matches only
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ <BR> “CHRIS PETKOS & ASSOCIATES LAWFIRM” <BR> ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΕΤΚΟΣ
Το δικηγορικό γραφείο “Χρήστος Πέτκος και Συνεργάτες” έχει ως πρωταρχική δέσμευση να παρέχει ολοκληρωμένες και άριστες νομικές υπηρεσίες, σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό (διαπραγματεύσεις, εξώδικη επίλυση διαφορών), με υπευθυνότητα και προσωπική σχέση με τους πελάτες του.
 Η άμεση και έγκαιρη απάντηση στο πρόβλημα του πελάτη του γραφείου επιτυγχάνεται διαμέσου της προσωπικής επαφής. Προσβλέπει στις ανάγκες του πελάτη και επιθυμεί τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του, για αυτό φροντίζει για την τακτική ενημέρωση του, για κάθε στάδιο της υπόθεσης του.  Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών του γραφείου στα νέα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται.
Οι επιτυχίες του δικηγορικό γραφείο “Χρήστος Πέτκος και Συνεργάτες” αναγνωρίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα της Marine Asset Management INC εταιρίας που δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό και όχι μόνο χώρο και συνεργασίας του με τα αντίστοιχα γραφεία της στο Καναδά, ΗΠΑ, Παναμά και στην Αφρικανική ήπειρο.
Τομείς Δραστηριότητας
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ενοχικό Δίκαιο
 • Μισθώσεις Κατοικίας και Επαγγελματικές
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Κτηματολόγιο
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ευρωπαικό Διεθνές Δίκαιο
 • Δίκαιο του Διαδικτύου
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΠΕΤΚΟΣ
Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος με επιμέλεια, δεξιότητες, αναλυτική νομική σκέψη, και ευθύνη στην εκτέλεση των καθηκόντων του ειδικεύεται στο Τραπεζικό Δίκαιο : στο συμβουλευτικό επίπεδο (ρυθμίσεις σε δάνεια ιδιωτών, επαναρύθμιση επιχειρηματικών δανείων), διαπραγματεύσεις και εξώδικη επίλυση θεμάτων που αφορούν Τράπεζες, στο δικαστικό επίπεδο προσφυγή στον Ν. 3869/2010 (Ν.Κατσέλη) και στην νομική αντιμετώπιση των καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών. Ο Δικηγόρος έχει χειριστεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων προστασίας δανειοληπτών (είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις) και έχει παρουσία σε πολλές δίκες με αντικείμενο την αναγκαστική εκτέλεση, με θετικές αποφάσεις που αποτελούν νομολογία σήμερα των ελληνικών δικαστηρίων. Κατέχει σε βάθος τη γνώση των τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, τόσο από την άποψη των διαφορών και τη διαβούλευση όσο και θεμάτων καταναλωτικής πίστης. O Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος έχει σημαντική εμπειρία και έχει χειριστεί με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις του Αστικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου (ειδικά Περίθαλψης, Συνταξιοδοτικά), Εμπορικού Δικαίου (Εμπορικά Σήματα και Δίκαιο Ανταγωνισμού), Ποινικού Δικαίου. Μετάφρασης –Διερμηνείας, καθώς και θέματα Νομοθεσίας των Ζώων συντροφιάς.

Λέξεις Κλειδιά: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΞΩΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΘΗΝΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩΓΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΈΚΔΟΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DOMAIN NAME ΑΘΗΝΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ LAW FIRM ATHENS LAWYER ATHENS LAW OFFICE ATHENS