ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
  • ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΚΤΕΛΩΝΣΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 3, ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

6982371692
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!