ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

"ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ"

Εδώ παράγονται οι “Ελιές Αμφίσσης”, η περίφημη και αναγνωρισμένη πλέον ως ΠΟΠ Κονσερβολιά Άμφισσας. Μια μοναδική ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και με εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες συγκομιδής και φροντίδας, η οποία προστατεύεται ως μέρος του Δελφικού Τοπίου.
Για το σκοπό αυτό, το 1935 ιδρύθηκε ο ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ο οποίος με τη συνεχή και δυναμική λειτουργία του,  βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια ενεργά στο πλευρό των παραγωγών μελών του. 
O ΕΑΣ Άμφισσας αναδεικνύει και διαχειρίζεται μια σειρά από προϊόντα ελιάς όπως: ελιές Αμφίσσης σε άλμη, πράσινες ελιές Χαλκιδικής σε άλμη, ελιές ζαρωμένες, ελιές καλαμών.

O ΕΑΣ Άμφισσας από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

 • παραγωγή και επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς
 • οργάνωση και παροχή κάθε τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παραγωγής ή μείωσης του κόστους της
 • διακίνηση, προβολή και εμπορία προϊόντων των μελών του
 • εξυπηρέτηση και προαγωγή της οικονομίας των μελών του ΕΑΣ με την ενίσχυση
 • διεύρυνση και συντονισμό των δραστηριοτήτων τους από αυτή
 • υπηρεσίες λογιστικής εξυπηρέτησης των μελών της και παροχή νομικών συμβουλών
 • προμήθεια και διάθεση στα μέλη του πρώτων υλών και κάθε μορφής παραγωγικών εφοδίων ή καταναλωτικών αγαθών που είναι χρήσιμα για τις ανάγκες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής οικονομίας
 • παροχή στα μέλη του κάθε συνδρομής και μέριμνας για τον εφοδιασμό τους με τα αγαθά που είναι απαραίτητα για την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή τους.
      • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΞΗΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!