ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΡΑΜΑΤΟΥΧΟΙ - ΑΝΘΡΑΚΟΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

"ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Ε."

ΤΣΙΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ – ΕΙΔΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

 • ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΡΑΜΑΤΟΥΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΙ – ΕΝΑΖΩΤΩΣΗΣ
 • ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΘΡΑΚΟΜΑΓΓΑΝΙΟΥΧΟΙ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΡΑΜΑΤΟΥΧΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΒΑΦΗΣ – ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ
 • ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΕ ΛΑΜΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ
  ΜΕ ΑΝΟΧΕΣ Η9 – Η11, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST37 – 2
 • ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΛΙΜΠΡΕ ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΟΙ
  (ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΧΕΣ Η9 – Η11)
 • ΛΑΜΕΣ ΚΑΛΙΜΠΡΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ST37-2
 • ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΑ (W.N. 1.2210)
 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΧΑΛΥΒΑ
  SIDENOR, SCHMOLZ & BICKENBACH, VON SCHAΕWEN ESSEN
  FISECO, ASCOMETAL S.A
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΣΙΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 • ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 8, ΤΗΛ1. 2103416102, ΤΗΛ2. 2103458296

"ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Ε. - ΤΣΙΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ" - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 12, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2104173058

"ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Ε. - ΤΣΙΟΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ" - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 8, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ

2104173058
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!