ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
“Κοι.Σ.Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Ιατροί - Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας - Φυσιοθεραπευτές - Ψυχοθεραπευτές - Ιατρικός Εξοπλισμός
ΛΑΓΚΑΔΑ 196 (ΕΝΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, TK.56429
2313324333 2313324626 2310588784
EMAIL

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"ΚΟΙ ΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Ο Κοι.Σ.Π.Ε Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 2005, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 196). Αποτελεί ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού – κοινωνικής επιχείρησης, αφού ταυτόχρονα είναι παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά και μονάδα ψυχικής υγείας, η οποία προσφέρει δυνατότητες για εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.
Βασικός στόχος για τον ΚΟΙΣΠΕ αποτελεί η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μέσα από την ένταξη των ατόμων αυτών σε επιχειρηματικές δράσεις του Κοι.Σ.Π.Ε επιτυγχάνεται η επαγγελματική κατάρτισή τους και η αποκατάστασή τους, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατό οικονομική τους αυτάρκεια.
Ο Κοι.Σ.Π.Ε Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, απασχολεί 90 εργαζόμενους – πρώην ασθενείς, οι οποίοι αμείβονται σύμφωνα με την σύμβαση έργου που έχουν υπογράψει, σε εξοπλισμένα εργαστήρια, χώρους τους οποίους έχει παραχωρήσει κατά χρήση το Ψ.Ν.Θ.
Τα εργαστήρια που λειτουργούν στον ΚοιΣΠΕ Δυτικού Τομέα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης είναι: Αγιογραφείο – Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Ξυλουργείο, Ραφείο, Κηροποιείο, Οινοποιείο, Αγρόκτημα, Ταβέρνα “ΚΙΒΩΤΟΣ” (στεγάζεται μέσα στο Ψ.Ν.Θ) – Catering, Συνεργείο Καθαρισμού, Συνεργείο Ελαιοχρωματισμού, Κυλικείο Ψ.Ν.Θ, Κυλικείο Γ.Ν. Παπανικολάου.
Ο Κοι.Σ.Π.Ε Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

"ΚΟΙ ΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ 196, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2313324333 2313324626
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!