ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΝΑΡΞΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΟΪΡΑΝΗΣ 31, ΚΥΨΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

2108818295 2108818522 6973340974
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!