ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

"ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΝΑΡΞΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 • ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

"ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΩΣΚΟΛΟΥ 50, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2695041889 6946508477
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!