ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133873
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133872
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133870
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133871
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133869
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133868
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133867
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133866
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133864
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133865
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133862
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ<br> «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»-133863

Τηλέφωνο :
2299023018 6945417270 6977398107
Fax:
2299023018
Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 3 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ , ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.19003

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ"

ΕΡΜΟΥ 3, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 19003
ΤΗΛ. 2299023018 - 6945417270 - 6977398107
ΦΑΞ. 2299023018
Email: logforma@otenet.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!