ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΛΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
  • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΛΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΛΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΓΑΡΗ 2 & ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΛΕΣΣΑ 3, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2695024267 6974432515
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!