ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

  • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ – Ε9
  • ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
  • ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΠΑΤΟΥ ΣΙΜΟΥ 5, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310740304 6972136477
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!