ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA”
PLUS ODYSEAS MARINA A.E.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99289
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99288
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99287
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99286
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99285
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99284
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99283
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99282
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99281
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99280
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99279
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99278
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99277
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99276
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99275
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99274
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99273
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99272
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99271
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99270
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ “ODYSEAS MARINA” <BR> PLUS ODYSEAS MARINA A.E.-99269

Τηλέφωνο :
2645051084
Fax:
2645051596
Διεύθυνση:
, ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ , ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.31084

ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΘΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙ
PREMIER YAGHT MARINA VATHI MEGANISI

"ODYSEAS MARINA" - PLUS ODYSEAS MARINA A.E.
ΒΑΘΥ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΚ. 31084
ΤΗΛ. 2645051084 ΦΑΞ. 2645051596
Site: www.odyseasmarina.com
Email: welcome@odyseasmarina.com


ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΜΕΣΙΤΕΙΑ - ΝΑΥΛΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, BROKERYAGE - CHARTER
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (64 AMPS 3 ΦΑΣΕΩΝ) - ΝΕΡΟΥ
72 DEEP WATER BERTHS WITH PICKUP (LAZY) LINES AT ATTRACTIVE STONE QUAYS
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΩΣ 100 ΠΟΔΙΑ
CATERING, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ
DIESEL & PETROL STATION - BLACK WATER PUMPOUT
WASTE OIL DISPOSAL – WIFI
WASHING MACHINES NEAR THE MARINA
CLEAN, MODERN SHOWERS & WCS
BAR & CAFÉ - CHANDLERY & SHOP
NEIGHBOURING TENNIS & BASKETBALL COURTS


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΝΙ ΤΣΑΚΙΡΗ


error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!