ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΣΚΑΦΩΝ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

"ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ"

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΑΥΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΑΕΡΟΣ,  ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 199, ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2104413233 6977573814
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!