ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

"ΧΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
  • ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  • ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  – ΔΩΡΕΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

"ΧΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ" - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6, ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ

2622026533 6947267558
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!