ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

"ΠΑΖΑΡΑ ΙΣΜΗΝΗ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΖΑΡΑ ΙΣΜΗΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ:

 • ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΟΥΚΑΝΟΥ

ΠΑΖΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ

2495041080
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!