ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

"ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ:

 • ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΙΕΡΙΟΥ 126, ΣΟΦΑΔΕΣ

2443023981 6973370784
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!