ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΧΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΧΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΧΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΧΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΝΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ:

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΟΥΡΝΙΑ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΝΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ, ΧΙΟΣ

2271051271
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!