ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

"ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -  ΕΚΦΡΑΣΗ"

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  • ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  • ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  • ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
  • ΕΜΠΕΙΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

"ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΚΦΡΑΣΗ"
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 40, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2315319150
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!