ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟNΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

"ΣΕΤΑΘ"

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΤΑΘ) είναι ένας από τους παλαιότερους εκτελωνιστικούς  συλλόγους στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1919  και αριθμεί σήμερα περί τα 400 μέλη πτυχιούχων Εκτελωνιστών, οι οποίοι φροντίζουν για την άρτια διεκπεραίωση, τόσο των τελωνειακών διατυπώσεων, όσο και την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στα μέλη του.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα σκοπός δράσης του Συλλόγου είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη συνδικαλιστικού πνεύματος στον εκτελωνιστικό κλάδο, η ανάπτυξη και γενίκευση της συμμετοχής όλων, τόσο στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όσο και στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και σε τυχόν τριτοβάθμια οργάνωση.
Επίσης ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ασχολείται με  την  μελέτη και την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, καθώς και την ενθάρρυνση  και προώθηση της συνεργασίας των  μελών της  μέσα από την δημιουργία κοινοπραξιών και συνεταιρισμών, ώστε να προασπίζονται και να προάγονται καλύτερα  τα οικονομικά, επαγγελματικά και ασφαλιστικά  συμφέροντά τους.
Σκοπός επίσης δράσης του Συλλόγου  Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης  είναι η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών μέσα από την ενθάρρυνση των μελών του στην ίδρυση  παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών, εντευκτηρίων και βιβλιοθηκών και τη συνεχή επιμόρφωση τους μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ

"ΣΕΤΑΘ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 12, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310530276 2310530335 2310772732
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!