ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ & ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχει αναλάβει το αρχείο:  Ανδρομάχη Τριβιζά Κοτσώνη

Είναι επίσης και Δικηγορικό Γραφείο, Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ 60Α, ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

2103605145 6946338615
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!