ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ

"ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΧΕΜΥΘΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ : ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310265078 6972932445
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!