ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

"ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΧΕΜΥΘΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ :
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  09:00 – 14:00
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 18:00 – 20:00

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ:

 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΣΤΡΟΕΥΘΥΜΙΟΥ
 • ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΚΑ
 • ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
 • ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΑΡΔΙΚΗ
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ

ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 10, ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

2493022277 6974943761
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!