ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

"ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

♦ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχει αναλάβει τα αρχεία :

 • ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
 • ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΤΣΙΓΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
 • ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΜΑΛΙΣΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

"ΚΑΡΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ" - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

2236022570 2236022433 6937010379
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!