ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

"ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ –  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

"ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 5, ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

2254023852
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!