ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
  • ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
  • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
  • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΣΑΜΑΡΙΔΗ
ΣΑΒΒΑ ΣΑΜΑΡΙΔΗ

ΣΑΜΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 83, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΒΟΥ

2251028589 2251027410
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!