ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΧΕΜΥΘΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 – 6:00

ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 110, ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

2103638308
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!