ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

"ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΧΕΜΥΘΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΩΡΑΡΙΟ – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ : 09:00 – 19:00

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ :

 • ΕΥΡΥΠΙΔΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
 • ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

ΜΠΟΛΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΙΟΛΟΥ 100, ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2103214409 2103112668 6977204075
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!