ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΟΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

"ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ  – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ)

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχει αναλάβει τα αρχεία :
Αναστασοπούλου – Καζά – Σταυρούλας & Κουτσιμάνη Στέφανου

ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΖΗ 2 ΣΟΧΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2395022332
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!