ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

"ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχει αναλάβει το αρχείο : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & του  κου ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 33, ΤΡΙΚΑΛΑ

2431037650 6945707102
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!