ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΞΑΝΘΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΞΑΝΘΗ

"ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΦΩΤΟΥΛΑ"

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΑΘΗΚΕΣ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ,  ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ, ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)
 • ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ & ΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΧΕΜΥΘΙΑ – ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΦΩΤΟΥΛΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ

ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΦΩΤΟΥΛΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1919 (ΑΡ. 1) ΞΑΝΘΗ

2541027744 2541074533
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!