ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

"ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
 • ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
 • ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
 • ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  – ΔΩΡΕΕΣ
 • ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
 • ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2426023677 2426023787 6944771032
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!