ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-61002
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-61001
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-61000
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60999
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60998
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60997
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60996
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60995
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60994
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-60993
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38095
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38092
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38090
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38089
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38088
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38085
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38082
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38081
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38080
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38076
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38074
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38075
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38071
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38072
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38068
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38067
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38066
ΒΙΟMΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ “LEONIDIS TOOLS & PLASTICS” ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ-38064

Τηλέφωνο :
2353051027 - 2353051154
Fax:
2353051154
Διεύθυνση:
73o ΧΛΜ Π.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ , ΜΕΘΩΝΗ , ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ , ΤΚ.60066

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
"LEONIDIS TOOLS & PLASTICS"
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕLEONIDIS TOOLS AND PLASTICS
 Η εταιρεία LEONIDIS Plastics & Tools εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή Μεθώνη Πιερίας,  ( 73ο χλμ της Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Αθηνών) και δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, στην κατασκευή καλουπιών extruder και στην παραγωγή ειδικών πλαστικών για διάφορους κλάδους εταιρειών.
Εξυπηρετεί εταιρείες επαγγελματικού εξοπλισμού (super-market), εταιρείες ψύξης και κλιματισμού, αλουμινοβιομηχανίες, ηλεκτρολογικές εταιρίες, κουφωμάτων κ.α.

Εάν αναζητάτε τον καλύτερο συνεργάτη, που θα σας προσφέρει τα εξειδικευμένα πλαστικά που ζητάτε, δεν χρειάζεται να ψάξετε αλλού!
Η LEONIDIS Plastics & Tools με 37ετή εμπειρία στην κατασκευή καλουπιών, στην παραγωγή πλαστικών και στις υπηρεσίες τελειοποίησης του παραγόμενου προϊόντος,  σας αποκαλύπτει τις ιδανικές λύσεις, συνδυάζοντας την έμπνευση με την τεχνολογία και την επιστημονική γνώση.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001:2008 από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS και χρησιμοποιεί υλικά υψηλών προδιαγραφών για την αξιοπιστία που αυτά προσφέρουν.
Όσο απαιτητικό κι αν είναι το πλαστικό προφίλ σας, η εταιρεία μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καλύτερο συνδυασμό υλικών, ενώ έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα προφίλ με ανάμιξη μέχρι και τριών υλικών (tri-extruder). PVC, ABS, PC, PMMA, PE, PP, PA…..

Επιπλέον η  LEONIDIS Plastics & Tools παράγει πλαστικά για : εξοπλισμούς καταστημάτων, καταψύξεις, επαγγελματικά ψυγεία, θερμοδιακόπτες, βιομηχανικά ψυκτικά, χάρτες, παιδικές κούνιες, αντικουνουπικά συστήματα, φωτιστικά με πολυκαρβονικό, γεωργικά ανταλλακτικά, ρολ – τοπ, φωτιστικά ασφαλείας, κουφώματα, διαφημιστικά σταντ….
Στη LEONIDIS Tools & Plastics παραλαμβάνετε έτοιμο προς χρήση το πλαστικό σας  και αναλαμβάνει: Εφαρμογή ταινιών, περικοπή, Γωνιοκοπή, Σύνθετη διάτρηση, Μήκος ακριβείας.
LEONIDIS TOOLS & PLASTICS: ΔΕΙΤΕ VIDEO
Συμμετοχή της LEONIDIS Tools& Plastics στην Elec.Tec 2016:  ΔΕΙΤΕ VIDEO


ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μπορούμε να διαθέσουμε πόδι Inox 14-20 εκ. σε ειδική τιμή!
Υπάρχουν διαθέσιμα και δείγματα εφόσον είναι απαραίτητο.
Τιμή Μόνο!  1,85 €/τεμ
LEONIDIS TOOLS & PLASTICS
Συσκευασία σε χάρτινο κιβώτιο των 24 τεμαχίων.
Αντοχή σε στατικό βάρος 400 κιλά.
Είναι σε περιορισμένη ποσότητα!
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε  στα τηλέφωνα της εταιρείας !


ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2353051027 – 2353051154
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ  ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗTAGS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
error: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προστατευμένο!