ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
  • ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ
  • ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
  • ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
  • ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης