ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

  • ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
  • ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
  • ΔΙΑΡΡΟΕΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
  • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
  • ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΜΠΕΙΡΟ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης