ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ Ν. – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ  ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ
  • ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  • ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με εμπειρία 30 ετών εγγύηση για τη σωστή διεκπεραίωση των τελωνειακών υποθέσεων.