ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ
  • ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
  • ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης