ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ
ΜΠΛΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ –  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ
  • ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
  • ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΞΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΛΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ