ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ
ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΛΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ
ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΖΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

  • ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΜΠΑΖΩΝ
  • ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΜΠΑΖΩΝ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  ΜΑΛΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ - MALAJ JANH

Τοποθεσία Επιχείρησης