ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ – ΧΩΝΙΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΔΙΑΣ GROUP”

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΔΩΝ – ΧΩΝΙΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
“ΔΙΑΣ GROUP”


ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΛΑΧΑΒΑ 10 &  ΑΓ. ΜΗΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 18758
ΤΗΛ. 2104314213 – 6984944450
Email: diasgroup@yahoo.com

ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΝΙΩΝ
ΚΑΔΟΙ ΜΠΑΖΩΝ – ΧΩΝΙΑ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΜΠΑΖΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: