Προσφερόμενες Υπηρεσίες Επιχείρησης
Επισκευές Πλοίων – Κανάλια εξαερισμού
Μονώσεις – Δάπεδα – Στεγανοποιήσεις

 • Μονώσεις εξαγωγών καυσαερίου.
 • Μονώσεις παντός τύπου σωλήνων (Ζεστών & Κρύων).
 • Μονώσεις πολυεστερικών σε υδρόψυκτους τελικούς άξονες.
 • Μονώσεις πυρασφάλειας Α30 & Α60.
 • Θερμικές μονώσεις.
 • Μονώσεις καζανιών.
 • Μονώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. (Κύριες μηχανές, γεννήτριες κλπ).
 • Θερμομονωτικά μαξιλάρια (φλάντζες, ολισθαίνουσες, επιστόμια)
 • Ηχομονώσεις.
 • Επικαλύψεις μονώσεων με τοποθέτηση λαμαρίνας. (Και ειδικά τεμάχια).
 • Επιστρώσεις στεγανοποιήσεις εξωτερικών χώρων. (Καταστρώματα).
 • Λείανση και επίστρωση εσωτερικών χώρων και επίστρωση με παντός τύπου δάπεδα όπως
  πλακάκια, συνθετικά δάπεδα, μοκέτες, αντιολισθητικά δάπεδα κλπ.
  (Γέφυρα, καμπίνες, WC, κοινόχρηστων χώρων κλπ).
 • Στεγανοποιήσεις – Πλαστικοποιήσεις.
 • Κατασκευή ή επισκευή παντός τύπου αεραγωγών.
 • Μεταλλικές επισκευές – κατασκευές για μονάδες κλιματισμού.
 • Μεταλλικές κατασκευές – επισκευές παντός τύπου. (ΙΝΟΧ, γαλβανιζέ και χαλύβδινες).
 • Κατασκευή – επισκευή περσίδων αερισμού, εξαερισμού παντός τύπου.
 • Επισκευή επένδυσης ψυκτικών θαλάμων.
 • Κατασκευές – επισκευές και εγκαταστάσεις σωληνουργικών δικτύων.
 • Επισκευή όλων των ειδών λεβήτων. Πλήρης ή μερική αντικατάσταση αυλών,
  μονώσεις (πλινθοδομών), επισκευή ή αντικατάσταση επιστομίων κλπ.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση ή επισκευή δικτύου sprinkler.
 • Συντήρηση – κατασκευή – αντικατάσταση υδραυλικών δικτύων.
 • Σκαλωσιές.
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία «Π.Μονωτική και Αεροτεχνική» παρέχει στη ναυτιλιακή και βιομηχανική αγορά μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που αφορούν εργασίες μόνωσης, πλαστικοποίηση καταστρώματος εποξειδικών δαπέδων, air-condition εγκατάσταση και κατασκευή και τοποθέτηση αεραγωγών, μετατροπές και αναβάθμιση υφιστάμενων γενικού φορτίου, φορτηγών χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοιων και επιβατηγών πλοίων. Η εταιρεία προσλαμβάνει μηχανικούς και τεχνικούς υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι με την πολυετή πείρα και τις γνώσεις τους είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας κάθε είδους έργα με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη.

ΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 6937115540 (ΜΟΝΩΣΕΙΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : 6977677103 (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΑ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΟΧΕΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΑΠΕΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΝΟΧ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINKLER ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINKLER ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ SPRINKLER ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ INSULATION SERVICES DRAPETSONA PIRAEUS AEROTECHNICAL SERVICES DRAPETSONA PIRAEUS AIR CONDITIONING DRAPETSONA PIRAEUS DUCTS DRAPETSONA PIRAEUS SEALING DRAPETSONA PIRAEUS PLASTICIZING DRAPETSONA PIRAEUS EXTERIOR WATERPROOFING COATINGS DRAPETSONA PIRAEUS EPISKEVES PLOION DRAPETSONA PIREAS