ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
“RAKOR SPECIAL”
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το μηχανουργείο Rakor Special δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλες τις μηχανολογικές εφαρμογές στη ναυτιλία και τη βιομηχανία, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και την γρήγορη εξυπηρέτηση, με μακροχρόνια εμπειρία στη κατασκευή και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών στη ναυτιλία.

 • Συντήρηση – επισκευές σκαφών αναψυχής
 • Ναυπηγικές εργασίες
 • Κατασκευή Διαφόρων Τύπων Σωλήνων Υψηλής Πίεσης
 • Μηχανουργικές Κατασκευές Διαφόρων Τύπων
 • Κατασκευή & Επισκευή Υδραυλικών Κυλίνδρων
 • Επισκευή ναυτιλιακού μηχανολογικού υλικού
 • Εξάρμωση προπέλας –  αξόνων
 • Eπισκευή μπούσας
 • Εγκατάσταση σωληνώσεων
 • Επισκευή πασαρέλας σκάφους
 • Επισκευή υδραυλικών φλάπς
 • Επισκευές σε γερανούς – κρένια
 • Επισκευή πλατφόρμας σκαφών
 • Κατασκευή σωληνώσεων
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ EΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΟΥΣΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΦΛΑΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΚΡΕΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ MARINE SERVICES PIRAEUS MARINE YAGHT REPAIR PIRAEUS NAVPIGIKES ERGASIES PIREAS MIXANOURGEIO PIREAS ATTIKIS