ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΡΑΝΟΙ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟΔΟΣ
Ι. & Π. ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε.

Η εταιρεία Ι. & Π. ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε προσφέρει ένα εύρος δραστηριοτήτων σε ολόκληρη τη Ρόδο αλλά και στο νομό Δωδεκανήσου, που περιλαμβάνει:
  • Υπηρεσίες γερανών
  • Μεταφορές
  • Γεωτρήσεις
  • Θεμελιώσεις
  • Υπηρεσίες που αφορούν πηγάδια και βόθρους

Επιπλέον, ασχολείται και με την εκπόνηση μελετών και την έκδοση αδειών γεώτρησης, σε συνεργασία με έμπειρους γεωλόγους και μηχανολόγους.
Με βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο των γεωτρήσεων, η εταιρεία  Ι. & Π. ΜΠΑΚΗΣ Ο.Ε  είναι στη διάθεσή σας για να καλύψει κάθε σας ανάγκη άμεσα, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε περιοχή της Ρόδου και για όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, αναλαμβάνοντας ιδιωτικά και δημόσια έργα.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΠΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης