ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ – ΚΗΔΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ

  • ΤΕΛΕΤΕΣ – ΚΗΔΕΙΕΣ
  • ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ
  • ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ – ΚΑΥΣΕΙΣ ΝΕΚΡΩΝ
  • ΣΤΕΦΑΝΙΑ – ΑΝΘΟΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
  • ΔΙΣΚΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ – ΚΟΛΥΒΑ
  • ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης