ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
AUTOVISION KTEO
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
  • ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης