Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΕ
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.  βρίσκεται στη Λάρισα και δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης από το 1989 ,
αρχικά ως ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ(αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
και στη συνέχεια, από το 2000, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και με αποκλειστικό
σκοπό τη διοργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε διαθέτει πιστοποίηση από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και παρέχει κατάρτιση στα παρακάτω θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Περιβάλλοντος, Επαγγέλματα Υγείας Πρόνοιας, Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδαγωγικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης, Επαγγέλματα Πληροφορικής, Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών, Αγροτικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών .
Βασικός στόχος και προτεραιότητα του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. είναι η ποιότητα στη παρεχόμενη κατάρτιση σε συνδυασμό με την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών. Από το 2006, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού (εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των πολυμέσων για τη συμβουλευτική στήριξη και εκπαίδευση από απόσταση) .
Παράλληλα δραστηριοποιούμαστε στην παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής εκπαίδευσης
και συμβουλευτικής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού
και στελεχών συμβουλευτικής από απόσταση.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κος Λεβέντης

 

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: