Η εταιρεία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ βρίσκεται στην οδό Ναυπλίου 50, στην Τρίπολη ενώ η ιστορία των μεταφορών στην Αρκαδία ξεκινά το 1930 , όταν το κέντρο του νομού Αρκαδίας, αποκτά την πρώτη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων του και των κατοίκων των γύρων χωριών. Σήμερα, ογδόντα τέσσερα περίπου χρόνια μετά, το ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο στόλο λεωφορείων, που κινούνται τόσο στο επαρχιακό όσο και στο Εθνικό οδικό δίκτυο.  Στις 19 Οκτωβρίου 2003 τα ΚΤΕΛ μεταφέρθηκαν στην οδό Ναυπλίου, όπου οι καινούριες εγκαταστάσεις και τα σύγχρονα λεωφορεία, ανταποκρίνονται  στις επιταγές της νέας εποχής, με υπηρεσίες, Ευρωπαϊκού Επιπέδου.
Η εταιρική πολιτική και η λειτουργία της ΚΤΕΛ Αρκαδίας Α.Ε. βασίζεται σε 3 πυλώνες:

  • ασφάλεια μετακίνησης
  • αξιοπιστία δρομολογίων
  • ενημέρωση επιβατικού κοινού 

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία φροντίζει για:

  • Την επιλογή του καταλληλότερου προσωπικού.
  • Την ενηµέρωση και διαρκή επιµόρφωσή του.
  • Την τήρηση του Κ.Ο.Κ. και τη συνεργασία µε την Τροχαία και τις λοιπές αρχές.
  • Την προμήθεια, διαρκή συντήρηση και εποπτεία αξιόπιστων σύγχρονων οχημάτων.
  • Την παροχή πληροφόρησης για δροµολόγια, κρατήσεις θέσεων, λοιπές υπηρεσίες του ΚΤΕΛ.
  • Την αποζηµίωση επιβατών για τυχόν ζηµίες.
  • Την επαρκή ασφάλιση του στόλου.

Τα ΚΤΕΛ µε ιστορία ογδόντα και πλέον χρόνων στον τομέα των επιβατικών μεταφορών στην Αρκαδία, έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου µας, δημιουργώντας καινούργιες θέσεις εργασίας, και έργα υποδομής που βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της πόλης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πληροφορίες – Εκδοτήρια: 2710222560
Δέματα: 2710230162,  2710221616, 6984480000

VIDEO