ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΪΑ ΠΕΡΑΜΑ
“SHIP BOILER COMPANY”
ΑΦΟΙ ΣΠΑΡΙΔΗ Ο.Ε.

Η “SHIP BOILER COMPANY” αναλαμβάνει γενικές επισκευές και ανατουμπώσεις σε όλους τους τύπους λεβήτων και ψυγείων για πλοία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εγγύηση η πολυετής πείρα. Είναι ειδικευμένος επισκευαστής, που χρησιμοποιεί τον πιο μοντέρνο και εκτενώς παραμετροποιημένο εξοπλισμό για την επισκευή λεβήτων, ενώ είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2015 όπως και με τα εθνικά πιστοποιητικά για τους τεχνικούς της.

 • Λεβητοποιία
 • Λέβητες πλοίων
 • Επισκευές λεβήτων
 • Συντήρηση λεβήτων
 • Boiler
 • Ανατουμπώσεις
 • Επισκευές λεβήτων – ψυγείων
 • Ανατουμπώσεις λεβήτων -ψυγείων
 • Ballast water treatment systems
 • Boiler oil fire retubing
 • Exhaust gas boiler retubing
 • Heat exchanger
 • Steam generator
 • Inspection
 • Insulations

Οι εργασίες  της “SHIP BOILER COMPANY μπορούν να γίνουν εν πλω και εν όρμο στον καλύτερο δυνατό χρόνο με το απαιτούμενο δυνατό λιγότερο αριθμό τεχνητών, ενώ δύναται να προκατασκευάσει εξ’ ολοκλήρου την προκατασκευή επισκευή λέβητα (διαμορφώσεις απάντων των αυλών) βάση σχεδίων.

ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΠΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τοποθεσία Επιχείρησης