ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α. – ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Τοποθεσία Επιχείρησης