ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ GREEKONLINE.GR

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΦΙΑ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Δ.

Τοποθεσία Επιχείρησης